Regulamin

Regulamin obowiązujący dla zakupów po 23.12.2014

Spis Treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Zamówienia

§ 4 Płatności

§ 5 Dostawa

§ 6 Zwroty

§ 7 Rezygnacje

§ 8 Reklamacje

§ 9 Postanowienia końcowe

 

§1 DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

Usługodawca - MA3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 2 lok 119, 00-446,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387849, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-030-23-44.

Sklep internetowy pudlonienudno.pl - prowadzony przez MA3 Sp. z o.o. w języku polskim serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient może kupić produkty

Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez MA3 Sp. z o.o., w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach pudlonienudno.pl. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w pudlonienudno.pl i dokonywanie transakcji zakupu usług lub rzeczy.

Klient (Użytkownik)- podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz dokonał prawidłowej Rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto

Produkt (Towar) – prezentowane w Sklepie „pudło nie nudno”

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Strona – Usługodawca i Klient;

Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu;

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – MA3 Sp z o.o.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

 

§2 POSTANOWIENIA OGOLNE

 

1. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego pudlonienudno.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

3. Sklep pudlonienudno.pl prowadzi sprzedaż pudeł z artykułami dla dzieci za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.pudlonienudno.pl bądź e-mailem pod adresem kontakt@pudlonienudno.pl.

4. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT (dla klientów, którzy podadzą dane firmy wraz z NIP’em do faktury). Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu odbiorcy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.

8. Procedury zwrotu, wymiany lub reklamacji nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas transportu. Zastosowanie ma wówczas procedura reklamacyjna firmy kurierskiej, rozpatrywana tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

 

§3 ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu lub mailowo na adres kontakt@pudlonienudno.pl.

2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie po zalogowaniu się na konto (jeżeli je już posiada) lub wypełnienie formularza rejestracji lub wypełnieniu formularza z danymi do dostawy („zakup bez rejestracji”).

3. Zamówienia można składać przez całą dobę – za wyłączeniem przerw technicznych, o których Klient będzie poinformowany na stronie Sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza z danymi do dostawy oraz dokonanie płatności. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Klienta w formularzu.

5. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

6. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

7. Wraz z dokonaniem skutecznej Rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące akceptacji i znajomości treści postanowień Regulaminu.

8. Dokonanie skutecznej Rejestracji powoduje utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu aktualizacyjnym (logowanie).

9. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

10. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować sie ze sklepem pod adresem kontakt@pudlonienudno.pl.

12. W czasie promocji - "Zniżka x%", "3 w cenie 2", "Darmowa Dostawa" - akcja promocyjna "10% na pierwszy zakup (przy zapisaniu się na newsletter)" jest nieaktywna.

 


§4 PŁATNOŚCI

 

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) Karta płatnicza lub płatność online za pośrednictwem Systemu Payu.pl. System Payu.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych:

VISA, MasterCard, Diners Club

oraz płatności online:

mTransfer – mBank

MultiTransfer – MultiBank


Płacę z Inteligo – Inteligo


Przelew24 – BZ WBK


Płacę z iPKO – PKO BP


Płać z Nordea – Nordea


Pekao24Przelew – Pekao


LUKAS e-przelew – Lukas

Bank
Przelew z Millennium – Millennium


Przelew MeritumBank – MeritumBank

Przelew z EuroBank – EuroBank


Przelew z Raiffeisen – Raiffeisen Bank


Przelew z GetinBank – GetinBank


Przelew z BPH – BPH


Przelew z ING – ING Bank


Przelew z Citibanku – Citibank


Przelew z Polbanku – Polbank


Przelew z Kredyt Banku – Kredyt Bank


Przelew z BGŻ – BGŻ


Przelew z Deutsche Banku – Deutsche Bank


Przelew z Bankiem Pocztowym – Bank Pocztowy


Przelew z InvestBank – InvestBank.

 

b) Przelew (w przypadku składania zlecenia drogą mailową): kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:


MA3 Sp. Z o.o, ul. Fabryczna 2 lok 119, 00-446 Warszawa.

81 1140 2017 0000 4902 1285 4356

mBank

W tytule przelewu prosimy podać imię oraz nazwisko

2 Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu Payu.pl i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

3. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki PayU S.A., prowadzącej System Payu.pl.

4. Zgłoszone reklamacje spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez spółkę PayU S.A., współdziałania z Partnerami Systemu Payu.pl, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Payu.pl odpowiednich informacji.

5. Sklep przewiduje opcjię zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem)

 

§5 DOSTAWA

 

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub e-mailem.

2. Koszt usługi dostawy ponosi Klient i wynosi on:
 firma kurierska UPS – 16,50 pln, Poczta Polska – 13,00 pln

3. Paczki wysyłane Pocztą Polską nie są ubezpieczone, rekomendujemy przesyłkę kurierem. Paczki przesyłane kurierem są ubezpieczone.

4. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach pojedynczego “pudło nie nudno” oraz przy dostarczaniu pierwszego “pudło nie nudno” w subskrypcji. Każde kolejne „pudło nie nudno” wysyłane jest Klientowi w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym Klient otrzymuje pierwsze pudło.

5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera UPS, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony zostanie kosztami przesłania.

6. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

7. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

 

§6 ZWROTY 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko pierwsze otrzymane “pudło nie nudno”. Kolejne otrzymane w ramach subskrypcji podlegają opisanym w §7 zasadom “rezygnacji”.

3. Zwrotowi podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oświadczenie o zwrocie (wzór oświadczenia stanowi dokument pdf “zwrot towaru”). Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@pudlonienudno.pl.

4. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Pudło Nie Nudno, ul. Wiosny Ludów 71,02-495 Warszawa.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 3 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz oświadczeniem o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

6. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient w całości

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§7 REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

 

1. Sklep przewiduje możliwość rezygnacji z zamówionej przez Klienta subskrypcji “pudło nie nudno”.

2. W przypadku rezygnacji z subskrypcji należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail kontakt@pudlonienudno.pl lub telefonicznie pod numerem : +48 690 902 888.

3. Ostanie, zamówione w ramach subskrypcji “pudło nie nudno” Klient otrzyma w kolejnym miesiącu po złożeniu rezygnacji.

4. Rezygnacja z subskrypcji łączy się to z utratą gratisowych pudeł, które są przewidziane w przypadku subskrypcji 3, 6 i 12 miesięcznych.

5. Kwota zwrotu jest równowartością różnicy między kwotą wpłaconą przez Klienta przy zamówieniu pomniejszoną o pełnowartościową ceną pojedynczego pudła pomnożoną przez ilość miesięcy, w których Klient otrzymał Towar.

6. Wyliczona kwota zwrotu zostanie przekazana na podane przez Klienta konto w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia rezygnacji z subskrypcji.

 

§8 REKLAMACJE

 

1. Reklamacji podlegają poszczególne elementy składowe pudła, które uległy uszkodzeniu lub są niekompletne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji wysłanie zdjęcia uszkodzonego elementu na adres konkakt@pudloniennudno.pl wraz z opisem uszkodzenia/braku w ciągu 2 dni od otrzymania Towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep dokona wymiany uszkodzonego elementu.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody pudlonienudno.pl Obejmuje to: logo, układ i kompozycję stron internetowych pudlonienudno.pl (tzw. layout), elementy graficzne publikowanych ofert, a także prawa ochronne na znaki Usługowe umieszczone w pudlonienudno.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2014

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl